ca
     

Política de protecció de dades

Abans de facilitar les seves dades personals i si és necessari prestar el seu consentiment per al seu tractament, li recomanem que llegeixi i entengui aquesta política de privadesa.
A continuació es facilita informació sobre determinats tractaments de dades personals que realitza VINS I LICORS GRAU, SA, de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD)

S'informa als usuaris que les seves dades seran tractades confidencialment tractant-se amb les finalitats que s'indiquen en cada cas.
En accedir als diferents formularis de la web, vostè haurà d'emplenar obligatòriament els camps que se sol·liciten, sent requisit necessari perquè en cada cas puguem tramitar la sol·licitud o prestar el servei que sol·licita.
Així mateix, prèviament al registre i enviament del formulari amb les seves dades personals, caldrà que marqui preceptivament la casella de selecció prevista a aquest efecte, significant tal acció que ha llegit, comprès la informació sobre dades personals i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades quan això sigui preceptiu.
VINS I LICORS GRAU, SA no es fa responsable del compliment de la normativa de protecció de dades de tercers propietaris d'altres portals a la qual es puguin enllaçar webs a través d'aquest portal o que hagin pogut establir links a aquest, per la qual cosa l'Usuari és el responsable de les dades personals que pugui proporcionar-los.

QUÍ ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

- Identitat: VINS I LICORS GRAU, SA, CIF: A-17127630
Adreça postal: C. Torroella, 163 , Apt. 4 -17200- Palafrugell- (Girona) – Espanya-
- Telèfon: +34 972 301835
- Correu electrónic: info@grauonline.com

AMB QUINES FINALITATS TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS I PER QUANT TEMPS ES CONSERVARAN?

Les dades que li sol·licitem i tractem poden tenir diferents finalitats i guardar-se durant diferents períodes de temps:
Quan accepta rebre comunicacions comercials o bé envia el formulari online "Subscriu-te gratis i rep les nostres ofertes", les dades que podem tractar són el seu nom, cognoms i correu electrònic, amb la finalitat de poder-li enviar newsletters, comunicacions comercials, promocions, ofertes, informació d'interès relacionats amb els nostres productes i serveis, poder-li convidar a esdeveniments que organitzi el responsable. Les seves dades es conservaran fins que sol·liciti el cessament de l'activitat i durant els plaços de prescripció de responsabilitats i reclamacions segons la normativa de protecció de dades.
Quan per qualsevol mitjà inclòs a través del formulari online "Atenció al client", ens comunica dubtes, suggeriments o ens demana qualsevol tipus d'informació sobre els nostres productes i serveis, tractarem les dades que li sol·licitem, nomeni cognoms i correu electrònic, amb la finalitat d'atendre i donar resposta a aquelles peticions. Fora del formulari online, també podem tractar per a aquelles finalitats, la seva adreça postal, telèfon, i dni /nif especialment si ens demana que li elaborem un pressupost dels nostres productes i serveis. Les dades es conservaran fins que s'hagi aconseguit la finalitat perseguida o quan sol·liciti el cessament de l'activitat i durant els plaços de prescripció de responsabilitats i reclamacions segons la normativa de protecció de dades
Quan estigui interessat a publicar un comentari en el "Blog" de la web, les dades que tractarem seran el seu nom i el seu correu electrònic, amb la finalitat de poder atendre la seva petició de publicació i poder identificar-li com a autor/a d'aquest. Ens reservem el dret a revisar el contingut del comentari i la decisió sobre la seva publicació. Les dades es conservaran fins que sol·liciti el cessament de l'activitat i durant els plaços de prescripció de responsabilitats i reclamacions segons la normativa de protecció de dades.
Quan compri els nostres productes o contracti la prestació d'algun dels nostres serveis, li podem sol·licitar les següents dades d'identificació, necessaris per a formalitzar el contracte: edat, data de naixement, nom, cognoms, dni/nif, adreça postal, telèfon, correu electrònic.
Quan sigui la primera vegada que faci una compra online amb nosaltres, a través del formulari online "Nou client", li sol·licitarem a més que indiqui un nom d'usuari i contrasenya. Tractarem aquestes dades amb finalitat de crear un compte i identificar-li fàcilment com a client sense que hagi d'introduir les seves dades de nou cada vegada que vulgui accedir al servei i per a gestionar la relació comercial.
Qualsevol que sigui el mitjà utilitzat per a la compra o contractació dels nostres productes i serveis, tractarem les seves dades per a gestionar la relació comercial inclosa la facturació, atendre consultes, incidències i reclamacions relacionades amb la comanda que ens hagi fet, gestionar la devolució de productes.
Les seves dades es conservaran fins que sol·liciti el cessament de l'activitat per al cas que no vulgui continuar com a client registrat i en un altre cas, durant el temps que duri la relació comercial; en qualsevol cas les dades es conservaran durant els terminis previstos en cada cas per a la prescripció de reclamacions i responsabilitats, segons la legislació civil, de consumidors i usuaris, si escau mercantil, fiscal.
Amb la finalitat de mantenir la seguretat de la web enfront d'atacs maliciosos, registrem l'adreça IP de l'últim accés (número d'identificació de l'accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si). Per a l'últim log in, la dada es conservarà fins que sol·liciti el cessament de l'activitat. En el cas de detectar-se un atac de força bruta o injecció de codi maliciós, la IP es conservarà durant trenta minuts.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base jurídica per al tractament de les seves dades amb la finalitat d'enviar-los comunicacions comercials, newsletters, atendre els dubtes i suggeriments que ens plantegi, de peticions d'informació de qualsevol tipus, fins i tot d'elaboració de pressupostos, així com la publicació si escau dels seus comentaris en la web, és el consentiment que li sol·licitem i ens presta en marcar les caselles a aquest efecte.
Té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cap cas la retirada d'aquest consentiment condiciona l'execució del contracte que si escau pogués formalitzar-se o servei que hagués sol·licitat.
En qualsevol moment podrà oposar-se al tractament de les seves dades personals amb finalitats promocionals, podent enviar un escrit a aquest efecte a la següent adreça electrònica info@grauonline.com i cessarem de tractar les seves dades per a aquestes finalitats.
La base jurídica per al tractament de les seves dades quan es registra i crea un compte com a client a la nostra botiga online, o contracta la compra dels nostres productes i serveis a través de qualsevol altre mitjà, fins i tot presencialment, és l'execució d'un contracte de conformitat amb els seus termes i condicions.
La base jurídica per al registre d'IP és l'interès legítim del responsable.

QUÍ SÓN ELS DESTINATARIS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Per al cas que decidim publicar un comentari seu en el blog de la web, el seu nom es comunicarà també als usuaris de la web.
Quan hagi indicat que els productes que ens compri hagin de lliurar-se juntament amb la dedicatòria que si escau hagi escrit, a una tercera persona, el seu nom i cognoms també es comunicaran a aquesta persona amb la finalitat de saber que és Vostè qui ens ha sol·licitat realitzar-li el lliurament. En un altre cas, no podríem prestar aquest servei.
Fora dels supòsits anteriorment indicats, les seves dades personals es tractaran pel responsable del tractament, cedint-se solament en els supòsits previstos legalment o quan ens hagi prestat el seu consentiment.

DADES NO OBTINGUDES DIRECTAMENT DELS INTERESSATS

Si vol que li enviem la seva comanda en una altra adreça, podrà facilitar les dades d'una tercera persona relatius a la seva edat, nom, cognoms, adreça postal, telèfon. Si es tracta d'un regal, a més pot incloure una dedicatòria.
En proporcionar aquesta informació, vostè garanteix i sota la seva responsabilitat, que es tracta d'una comunicació de dades legítima, que les dades són precises i certes, que ha obtingut el consentiment previ d'aquesta persona per a comunicar-nos-les i que ha estat informat d'aquesta política de privadesa, amb la finalitat de fer el lliurament dels productes que ha comprat i, si escau, de la dedicatòria que va escriure si es tracta d'un regal.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Té dret a obtenir confirmació sobre si es tracten dades personals que el concerneixin, o no i, en tal cas, dret d'accés a aquests.
Té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se a el tractament de les seves dades.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
També tindrà dret a la portabilitat en determinades circumstàncies, rebre les dades personals que incumbeixen i que ens hagi facilitat en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i al fet que es transmetin a altres responsables del tractament quan l'estat de la tècnica ho permeti.
Per a l'efectiu exercici dels drets indicats, haurà d'enviar un escrit a aquest efecte dirigit al responsable, a la següent adreça: c. Torroella,163, Apt. 4 -17200- Palafrugell- (Girona) o enviant un correu electrònic a info@grauonline.com.
Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Així mateix l'informem que té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control com ho és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, podent contactar amb ella en la direcció c. Jorge Juan,6, -28002-Madrid-.

© Tots els drets reservats.