ca

Dilluns 24 de juny, dia de Sant Joan la vinoteca romandrà tancada. Podeu seguir fent les vostres compres online :)

  • Inicio
  • Condicions generals de compra

Condicions generals de compra

Aquestes condicions estan escrites en idioma català.

www.grauonline.com és una pàgina web de comerç electrònic (d'ara endavant, "la Botiga Online") propietat de VINS I LICORS GRAU, S.A. amb domicili en el C/ Torroella, 163 (17200 – Palafrugell – Girona) amb CIF A17127630, inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 576, Llibre 478, Secció 3ª, Foli 123, Fulla 8252, Inscripció 1ª. El Client és la persona física o jurídica que contracta els productes o serveis comercialitzats des de la Botiga Online.

1. La Botiga Online

www.grauonline.com es dedica a la venda a distància, de begudes amb alcohol, sense alcohol i altres productes.

2. Informació i dades

L'ús d'aquesta pàgina web és per a majors de 18 anys i l'usuari declara que és major d'edat.

La zona de venda de www.grauonline.com és la Península (Espanya), Illes Balears, Portugal, Alemanya, Àustria, Dinamarca, França, Gran Bretanya, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg i Països Baixos.

www.grauonline.com es reserva el dret a modificar els continguts, producte o serveis comercialitzats des de la pàgina web, així com les ofertes comercials presentades en qualsevol moment.

www.grauonline.com fa tots els esforços dins dels seus mitjans per oferir la informació continguda en el website de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de www.grauonline.com, es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun Client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, www.grauonline.com li comunicarà al Client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva banda.

Els continguts de la pàgina web www.grauonline.com podrien, en ocasions, mostrar informació provisional sobre alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte el Client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva banda.

www.grauonline.com no és responsable ni directa ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats per www.grauonline.com. Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els fabricants, productors o distribuïdors d'aquests productes. El Client entén que www.grauonline.com és un intermediari entre ell i dit fabricant o distribuïdor.

3. Procediment de compra

Per realitzar una compra, el Client ha de seleccionar els productes que desitgi comprar i agregar-los al cistell de compra mitjançant prémer el botó "Afegir al cistell". Una vegada hagi agregat els productes que desitgi comprar al cistell, ha de fer clic en el botó "Passar per caixa".

Per processar la comanda deurà facilitar les dades que se li sol·licitin, tret que disposi de registre com a client, i optar pel mètode de pagament que prefereixi. Una vegada facilitada la informació sol·licitada i acceptat la comanda pel Client, la compra s'ha realitzat.

ATENCIÓ: El preu expressat no inclou les despeses d'enviament que es puguin generar ja que les tarifes varien en funció de la destinació i el pes de la comanda final.

4. Impostos aplicables

Els preus dels productes exposats a la pàgina web de www.grauonline.com, inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, si escau, sigui procedent aplicar.

Les compres que vagin a ser lliurades dins del territori de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea estaran subjectes a IVA. No es realitzaran enviaments en territoris d'Estats no membres de la Unió Europea, Canàries, Ceuta o Melilla.

5. Forma de pagament

En formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi mitjançant targeta de crèdit o dèbit (Visa i MasterCard), Bizum, Paypal o transferència. En determinats casos i per prevenir possibles fraus www.grauonline.com es reserva la possibilitat de sol·licitar una forma de pagament concreta en el cas que no s'acrediti fefaentment la identitat del comprador

6. Enviament dels productes

La Botiga Online ofereix un sistema d'enviament. El client, haurà de tenir en compte que els terminis de lliurament, la qualitat del servei, el punt de lliurament i el cost, és realitzat per operadors de transport i no per la Botiga Online.

www.grauonline.com envia les comandes als seus clients a través d'empreses de transport de reconegut prestigi nacional i internacional. La data de lliurament al domicili del Client, serà:Península (Espanya) entre 24/48 hores; Illes Balears i Portugal entre 48/72 hores; Països de la Unió Europea entre 5 i 7 dies, a partir de la data d'expedició de la comanda des del magatzem i dependrà de la disponibilitat del producte escollit i de la zona d'enviament. Els terminis de transport són orientatius.

7. Drets del Client i política de devolucions

www.grauonline.com no garanteix als seus Clients la disponibilitat ni el termini de lliurament dels productes que s'ofereixen des de la pàgina web, excepte la dels productes en els quals expressament se citi una determinada garantia o disponibilitat.

www.grauonline.com garanteix als seus clients la possibilitat d'anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost sempre que l'anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posada a la disposició del transportista per al seu enviament.

EL client te el seu dret de desestimar el contracte de compra i el pot exercir enviant un correu a info@grauonline.com adjuntat el següent formulari: FORMULARI DESESTIMENT.PDF

- Productes defectuosos Productes defectuosos. Donat el caràcter del producte, s'admetran devolucions d'aquells productes que presentin trencaments a causa del transport, per a això el Client disposarà d'un termini de catorze dies naturals des de la recepció de la comanda, on es realitzaran les gestions necessàries per reemplaçar-lo per un de nou en perfecte estat i sense cap càrrec addicional.

En el cas de rebre un article defectuós o en mal estat s’aplicarà l’article 15 de garantia de productes de les condicions generals.

- Productes en bon estat Durant els catorze dies naturals posteriors a la recepció de la comanda, el client podrà retornar i/o canviar qualsevol article que hagi comprat en la Botiga Online de www.graunonline.com sempre que compleixin les següents condicions: no hagin estat oberts ni usats. Sempre que s'hagin respectat tots aquests requisits i el producte en qüestió hagi sigut retornat juntament amb l'albarà de lliurament i si escau factura emesa, www.grauonline.com, procedirà a la devolució del'import dels productes retornats. Les despeses de transport de la devolució correran a càrrec del client. Si la devolució no es pogués acceptar a causa de la falta de conformitat amb les condicions indicades anteriorment, www.grauonline.com es posarà en contacte amb el client.

Si un producte diferent al sol·licitat pel Client fos lliurat per error de www.grauonline.com, aquest li serà retirat i se li lliurarà el producte correcte sense cap càrrec addicional per al Client.

Per a qualsevol incidència relacionada amb la devolució d'articles de la nostra Botiga pot contactar amb el departament d'Atenció al client via correu electrònic: info@grauonline.com o per telèfon 972 301 835.

8. Obligacions del Client

El Client de www.grauonline.com es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre d'usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats en tot moment.

El Client accepta les presents condicions generals recollides en el present contracte.

Grauonline.com, facilitarà al Client un identificador i una contrasenya (segons el cas, triats pel Client). El Client, es compromet a guardar de forma confidencial i amb la màxima diligència les seves claus d'accés personal.

9. Seguretat i confidencialitat

www.grauonline.com garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves transaccions. Totes les operacions bancàries es realitzen a través d'un servidor segur, basat en l'estàndard SSL que protegeix les dades.

Totes les dades personals facilitades pel Client a www.grauonline.com seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de VINS I LICORS GRAU, S.A. En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Client, en tot moment pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per correu electrònic a info@grauonline.com o C/ Torroella, 163 (17200 – Palafrugell – Girona).

10. Disponibilitat

Grauonline.com no garanteix la disponibilitat contínua i permanent del servei de Botiga online. Queda exonerada d'aquesta manera de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la falta de disponibilitat de la Botiga online. En aquests casos, grauonline.com farà els seus millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. Grauonline.com no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització del servei de Botiga online.

11. Horaris

En www.grauonline.com es poden realitzar compres durant les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana, tot l'any.

12. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les compravendes realitzades amb www.grauonline.com se sotmeten a la legislació espanyola. En cas de qualsevol conflicte o discrepància la jurisdicció competent serà la que estableixi la legislació espanyola en la seva llei de consumidors i usuaris.

13. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals anés declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents condicions generals en tot la resta, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.